Artikler

Kristendommens ABC

Kristendommens ABC handler om Jesus Kristus og hvad han har gjort for at vinde os mennesker for det evige liv, men det handler også om vores ansvar i forhold til at stå ret (ikke som i militæret, men i position) overfor Gud.Alle har syndet og mangler herligheden fra Gud Alle er vi ligestillet hvad angår vores fejltrin og afstand fra Gud, det startede ved Adam, han syndede og den konsekvens gik videre fra ham til os andre, vi arvede så at sige hans natur og resultat. Synden adskiller menneskene fra Gud, dvs. at vi mister visheden og fællesskabet med Gud, der er en kløft imellem os som bare bliver større og større jo længere bort vi går fra ham. Men ved Jesus Kristus har Gud nærmet sig os, ved at han døde på et kors for at sone vores synder for at vi igen kan få adgang til himmelen. Alle mennesker har den mulighed at tage imod det som Jesus gjorde for dem så lang tid de lever, de har muligheden for at få Jesus som deres frelser og som er den eneste mulighed for at komme i himmelen, Thi der er ikke givet noget andet navn hvorved der er frelse.
Syndens konsekvens Hvad er syndens konsekvens eller et liv adskilt fra Gud? jo, det er evig fortabelse bort fra Gud, synden skiller os fra Gud, Gud elsker synderen men hader synden fordi at det er det der skiller os fra ham selv, derfor sendte han Jesus til jorden for at dø på et kors, for at bygge bro til os mennesker imellem Gud og os, og frigøre os for syndens magt så vi må leve frie til at tilhøre Gud.Frelse kun i Jesu navn Kun én vej til himmelen? ja, det er meget nemt, Jesus er den eneste der for Gud har betalt prisen for at vi mennesker kan komme i himmelen, det er nemlig ham der er alt livs oprindelse og derfor er det også ham der skal gøre det der skal gøres for at vinde sit skaberværk tilbage til ham.Hvordan man kommer til Gud Romerbrevet 10.9 For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Bekendelse kommer efter omvendelse, at vi vender os om fra vores vej, til vejen til himmelen som går igennem Jesus Kristus, han er døren til himmelen, altså må vi bede til ham om at vi må frelses, at vores sjæl må blive frelst. At bekende Jesus som Herre betyder at du giver ham lov til at føre dig igennem livet på frelsens vej. Starten på vejen kan foregå sådan:

Kære Jesus, jeg kender at jeg har brug for dit sonoffer på korset for mine synder, derfor beder jeg dig om at du må frelse min sjæl og føre mig ind på frelsens vej. Tak Jesus at du er min frelser og Herre.

Ordene er selvfølgelig ikke nødvendigvis de rigtige for dig, men at du i dit hjerte vil at Jesus må komme ind i dit liv, dine ord som du udtrykker dem er lige så gode.Det daglige liv med Jesus Filipperbrevet 4.6 Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Bring alle dine forhold til Gud, hav ham med i alt hvad du foretager dig, så vil han jævne vejen for dig. Men Gud ønsker også noget andet, du skal nemlig have føde til din sjæl, du lever af hvad du fylder dit indre med, sjælen er ikke nogen undtagelse, du må leve af og med Gud og hvad han giver dig i sit ord, i bøn, sammen med kristne, i menigheden. Vi må bruge i det mindste noget tid på at fylde os med Guds Ord fordi at det har betydning for det evige liv, der er en vej som fører til himmelen, uden vand og mad (Guds Ord) kører vi trætte og mister synet for hvor vi er på vej hend. Derfor bør man gøre det der fører til liv. Jeg har lavet en kort artikel om det som hedder til nye kristne, og som handler om det der må ske for at vi må vokse og blive bevaret i troen.
Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media