Artikler

Til nye kristne


Af Ole Madsen

Tillykke med dit nye liv som kristen. Denne folder er ment som en hjælp til at komme videre i livet, en retningslinie for at få hjælp fra Gud til at forstå det nye som Gud har givet.

Bøn

1 Peters 3:12 Thi Herrens Øjne ere over de retfærdige, og hans Øren til deres Bøn; men Herrens Ansigt er over dem, som gøre ondt."

"Thi den som beder, han skal få, og det som søger, han skal finde, og den som banker på, for ham skal der lukkes op"

I Matthæus 6.9 lære Jesus diciplene at bede Fader Vor, som godt nok er ment som en bøn, men også en retningslinie for bøn. Vi skal bede at Guds vilje vil ske på jorden som den er i himmelen. Vi kan godt sige, at Guds vilje ikke sker hvis vi ikke beder, på den måde indrullere Gud os i hvad han vil gøre. Gud har givet os løfter, "tro på Herren Jesus Kristus, så skal du blive frelst, du og dit hus" er et løfte som vi kan komme ind for Gud, og bede om dets opfyldelse.

Men Gud hjælper også på andre områder. Det daglige liv ønsker Gud at være en Fader, som hjælper hans børn som svar på bøn. Altså er bøn indgangen til et liv med Gud.

Bibel læsning

Som nyfødte børn af Gud, er det vigtigt som med små nyfødte, at få en god kost, som passer til det stadie man nu befinder sig på. Guds Ord, eller evangeliet er som mælk, som de nye troende har brug for at leve af. Væksten kommer helt af sig selv. Gud kan åbenbare hans eget Ord for os, som svar på bøn. Og ved det ønsker han at vi skal lære ham at kende.

Kom sammen med andre kristne

Apostlenes 2:46 Og idet de hver Dag vedholdende og endrægtigt kom i Helligdommen og brød Brødet hjemme, fik de deres Føde med Fryd og i Hjertets Enfold

Som kristne er det godt at have andre kristne venner som man kan dele det nye liv sammen med, stille spørgsmål, læse i bibelen sammen med. Det som er sket er jo en stor omvæltning, at Gud er kommet ind i ens liv, hvilket også vil føde mange spørgsmål, som andre kristne kan være med til at give svar på. Som skriftstedet siger, kom de første kristne i Helligdommen, eller kirken. Sammen med bibellæsning er det vigtigt at vi hører Ordet forkyndt, og giver vores tro noget den kan vokse ved.

Har du brug for hjælp er du velkommen til at skrive på email.

Gud velsigne dig

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media