Artikler

Er du en lemming?


Af Ole Madsen

Er du en af de mange der bare følger strømmen? Som en lemming der drives afsted med flokken. Jamen, siger du nok, ”jeg gør jo bare som alle andre”. Ja, og derfor er du på vej et galt sted. Der er en klippe skrant forude, de foreste er allerede faldet ned fra klippespringet, på vej til fortabelsen.

Du lever måske som de fleste, uden tanke for Gud, uden tanke for at en dag skal du dø og stå foran Gud og gøre regnskab for dit liv.

Men jeg har en god nyhed til dig, du behøver ikke gå fortabt, du kan blive en af dem der kommer i himmelen efter du dør.

Jeg siger dig, der er ingen anden vej til himmelen udenom Jesus, der er ingen vej udenom Jesus, ingen dåb eller konfirmation kan redde dig, men kun et liv sammen med Gud, for du dagligt ledes ind i Guds vilje og liv.

Gud kalder os til fællesskab med Ham selv og Hans Søn Jesus Kristus, dette er hvad hele dette liv vi har fået drejer sig om, det drejer sig ikke om verdens rigdom, som bedrager, men det drejer sig om at lære Gud at kende og gøre Ham kendt for andre.

Da Jesus råbte ud fra korset, ”det er fuldbragt”, så var det betaling for alle dine synder, Han blev så at sige et offerlam, der skulle gives hen til at dø i dit sted. Du behøver ikke betale for dine synder ved et godt liv, ingen gode gerninger kan frelse dig, for de skal følge dig, ikke at gerningerne frelser dig, men de er en naturlig følge af det liv med Gud vi har, men blot tro på Guds Søn giver adgang, kun tro på Ham kan forvandle dit liv og give dig adgang til himmelen.

Er dette ikke stort? Der er en der har betalt for dine synder, og som elsker dig, ja, Han elskede dig så meget at Han var villig til at dø på et kors for dig. Er du villig til at lade dig frelse og berede ved et liv der er forvandlet til lighed med Ham?

Så bed med hele dit hjerte: Kære Jesus, jeg kommer til dig, giver dig mit alt, mine synder og alt andet som skiller mig fra dig, kom ind i mit liv og forvandel mig, frels min sjæl og giv mig evigt liv. I Jesu navn, Amen.

Hvis du mener denne bøn, og bliver i troen og fællesskabet med Gud, skal du når dagen oprinder, og du skal fra denne verden, så skal Jesus tage imod dig hjemme i himmelen.

Men hvad gør du så nu? Jo, søg fællesskab med andre kristne i kirken, da disse kan fortælle dig om Gud og det at læse i bibelen.

Læs dagligt i bibelen, bare et lille kapitel tager max 10 minutter, bed for dig selv og dine kære, bed om at lære Gud at kende. Når du holder fast ved troen på Jesus, skal Jesus give dig adgang til himmelen en dag du dør.

WWW.AUNINGFORJESUS.DK

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media