Artikler

Gud kan - Anna Christensen

Bjerget blev flyttet

En missionær ved navn Frances Johnson holdt en aften andagt for en snes piger på et børnehjem i Poona, Indien. Det stykke af Skriften, som blev læst, var fra Matt. 21:21-22. "Jesus svarede og sagde til dem: Sandelig siger jeg eder; hvis I har tro og ikke tvivler, vil I ikke alene kunne gøre dette med figentræet, men om I så ville sige til dette bjerg: "Løft dig op og kast dig i havet," så skal det ske. Alt, hvad I beder om i jeres bøn, det skal I få, hvis I tror".

Byen Poona ligger inde mellem bjergene, og børnehjemmet var bygget ind mod siden af et bjerg. Der er koldt i Indiens bjerge, og da solen gik tidlig ned bag dette bjerg, fik børnehjemmet meget lidt solskin. Dette var blevet et stort problem for hjemmet.

Da missionæren var færdig med at læse, sagde Mona, som var navnet på en af de små piger: "Kan Gud ikke gøre det samme med vort bjerg, så at det flytter sig?". Missionæren tøvede lidt med at svare, da hun ikke var sikker på, at hun havde tro til, at bjerget kunne blive fjernet; men hun måtte søge at Opmuntre sine piger i deres tro og svarede: "Vi vil bede om det". De bad så allesammen, en for en, at bjerget måtte blive flyttet.

Den næste dag bestemte pigerne sig til selv at ville hjælpe til at besvare deres bønner, idet de, med skovl og spande gik op på bjerget for at grave jord og bære ned! Efter en times tid opgav de det dog. Ikke længe efter skulle miss Frances rejse til Bombay til et to ugers missionær-stævne, og da børnene vinkede farvel, mindede de hende om ikke at glemme at bede om det med bjerget.

Et par dage efter at hun var rejst, blev der banket på bømehjemmets dør. Da der blev lukket op, stod der en mand i officer-uniform, som sagde, at han var sendt af den britiske regering for at anmode om tilladelse til at sløjfe bjerget bagved børnehjemmet. De behøvede jorden til at fylde i på den anden side, hvor søen havde skyllet store dele af jorden bort. Tilladelsen fik han straks, og snart begyndte arbejdet med de støre gravemaskiner. Pigerne frydede sig, da de så, at bjerget lidt efter lidt var ved at forsvinde. Det ville blive en stor overraskelse for miss Frances, når hun kom tilbage.

De kunne næsten ikke vente til dagen kom. Da den endelig oprandt, gik de hende i møde og fortalte, at de havde en stor overraskelse til hende. Men hun kunne slet ikke tænke sig, hvad det kunne være. Da hun så kom nærmere hjemmet, udbrød hun med stor forundring: "Bjerget er borte". Pigerne lo og sagde, at nu ville de have masser af solskin. Da missionæren den aften skulle holde andagt, sagde Mona til hende: "Vær så venlig at læse Matt. 21:21-22 for os." Der blev tak til den Gud, der endnu formår at flytte bjerge som svar på bøn.

(P. O.)

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus