Artikler

Gud kan - Anna Christensen

Under bølgerne

Jeg skal her berette en forunderlig tildragelse om en gammel enke, som havde en eneste søn, hvis navn var Jim Brown. Ofte havde denne moder bedt for sin søn, der var sømand og sjældent lod høre fra sig. En dag kom der til hendes lille hytte en mand med det sorgens budskab, at skibet, med hendes søn ombord og 80 andre, var forlist i Stillehavet, og kun tyve af dem var blevet reddet. Den gamle Martha Brown bad manden indtrængende om at fortælle hende, hvordan Jimmie døde; men han var bange for at gøre dette. Til sidst gav han dog efter for hendes bøn og sagde: "Han forsvandt i dybet med eder og forbandelser imod Gud".

Den gamle moder rystede, som om hun havde fået et slag; men ved atter at løfte hovedet fik hun øje på sin yndlingstekst: "For Gud er alle ting mulige": Idet hun pegede på teksten, sagde hun: "Selv efter at jeg har hørt dette, tror jeg, at Gud har frelst ham. Herren kunne jo have mødt ham under bølgerne".

Mere end seks måneder forløb. Martha boede alene, passede sin have og levede i nært samfund med sin Frelser. Hendes liv var en Kristi vellugt for alle dem, hun boede iblandt. Altid havde hun et smil til dem, hun mødte, og hun var en velsignelse for alle, som hun kom i kontakt med. Hun fortsatte i bøn og tro til Gud, at Han i sin kærlighed og barmhjertighed havde åbenbaret sig for hendes søn i hans sidste stund og havde taget ham hjem til sig. Jim havde i mange år været en smertens søn for sin gamle moder. Han havde nok på sin grove måde vist, at han holdt af hende. Men altid havde han en ed på sine læber og spottede alt, hvad der hed religion, tilmed var han meget drikfældig. I al den tid havde denne trofaste moder bedt og troet, at Jim skulle blive frelst.

Juleaftensdag modtog hun et brev. I hast åbnede hun konvolutten. Skriften syntes at danse for hendes øjne, medens hun læste: "Kære moder, jeg er endnu i live og kommer hjem i dag. Pris ske Gud! Han har frelst både mit legeme og min sjæl. Din hengivne søn Jimmie".

Martha Brown lagde brevet på bordet. "Priset være Herren" sagde hun, "for Ham er alle ting mulige". Om aftenen, da hun havde sat sig til rette i sin lænestol foran den åbne kamin, blev der banket på døren. Hun rejste sig for at åbne den og mødte sin søn på dørtærskelen. "Jimmie! Endelig har jeg dig, min dreng. Pris ske Gud, at du lever!".

Han så meget forandret ud, tyndere og blegere; men han havde et nyt udtryk i sit ansigt og et nyt lys i sine øjne. Så fortalte Jim sin moder, hvordan det var gået til, at han endnu var i live. Da han lige Var ved at drukne, havde han klamret sig til en flydende lægte, og efter nogle timers forløb var han i stand til at svømme i land. Her traf han en fisker, som bar ham til sin hytte. I flere uger svævede han mellem liv og død, og da han endelig var uden for fare, var han for svag til at foretage den lange rejse hjem. Til sidst tjente han lidt ved at fiske, hvorefter han tog hyre på et skib, og på den måde nåede han hjem.

Martha Brown lyttede spændt, og da han var færdig med at fortælle, spurgte hun ivrigt: "Men, Jimmie, hvordan var det, at du kom til at kende Kristus som din Frelser?". "Mor," sagde han, "Herren mødte mig under bølgerne". Det gav et sæt i hende, da hun hørte de samme ord, som hun selv havde brugt. Sønnen fortsatte: "Det var, som om jeg så hele mit syndige liv, og jeg råbte: Herre, frels mig! Og det gjorde Han". (T. J .)

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus