Artikler

Gud kan - Anna Christensen

Den stjålne bibel

Et pænt, ungt kinesisk ægtepar med en god uddannelse havde deres første hjem i Shanghaj. De havde kun været gift i to år og havde sat alt, hvad de ejede, i kostbare møbler, da de mente, det var sikrere end at have deres penge stående i en bank. Manden havde en god stilling som lærer; men den største lykke kendte de endnu ikke.

Det var i begyndelsen af den japanske besættelsestid, og flere af de store byer i den nordlige del af landet var allerede indtaget af fjenden. Så kom turen til Shanghaj, og under et stort bombardement blev det unge ægtepars dejlige hjem fuldstændig ødelagt, selv blev de reddet som ved et under. De flygtede da sammen med hundreder af andre til Sydvestkina og nåede byen C., hvor de boede nogle dage på et hotel. Den første søndag overværede de imod deres sædvane en gudstjeneste, hvor der i kirken lå Bibler fremme, som besøgende kunne benytte.

Den unge frue bladede i den for hende så ukendte bog og fandt den interessant. Hun fristedes derfor til at tage den med hjem på hotellet, dog med den tanke at levere den tilbage, så snart hun havde fået købt en. Dagen efter gik hun fra den ene boghandel til den anden for at købe "Den hellige Bog", som den kaldes på kinesisk; men ingen havde hørt om en sådan bog. Tiden var nu inde, da de skulle drage videre, og Bibelen blev taget med. Omsider nåede de byen L., hvor de slog sig ned. Manden fik en stilling som lærer ved militærskolen, men hans hustru følte sig meget ensom i den fremmede by og måtte ofte tænke på deres venner og på deres hyggelige hjem i Shanghai. Alt var anderledes her, ja, endog sproget lød så fremmed. Hvad var der egentlig at leve for? Ville det ikke være bedre at gøre en ende på det hele ved at begå selvmord? - Som hun en dag gik på gaden i disse tanker, så hun pludselig i en døråbning en udenlandsk kvindelig missionær, som tiltalte hende venligt og indbød hende til at komme indenfor på missionsstationen. Hun efterkom indbydelsen og sad en stund og talte med missionæren. Denne indbød hende da til at overvære en uges evangeliske møder, som skulle begynde den førstkommende søndag, og hun lovede at komme.

Den tilrejsende missionær, som skulle lede møderækken, ankom om lørdagen og talte så søndag formiddag til en stor forsamling, deriblandt den unge frue. Hovedtanken i emnet var, at om man ejede alt hernede på denne jord, men ikke ejede og kendte Jesus, var man alligevel det ulykkeligste menneske, der kunne findes. Det slog straks ned i den unge frue; hun så, hvor fattig, elendig og syndig hun var, og hun forstod, at det netop var Jesus, hun manglede. Om eftermiddagen kom hun igen, og efter mødet blev hun hjulpet hen til korset, hvor hun modtog Ham som sin personlige Frelser. Hvor var hun dog lykkelig.

Derefter gik hun hjem til sin mand og fortalte ham om sin forunderlige oplevelse og lykke. Hun bekendte også for ham, at hun havde gået med selvmordstanker og bad om tilgivelse. Han blev dybt bevæget og bad hende tilgive, at han havde tænkt på at tage sig en anden hustru, da hun gik og var så bedrøvet og nedtrykt dagen lang. De følgende dage var han med ved møderne, og inden ugen var omme, ejede han den samme Frelser sammen med mange andre. Hvor var de lykkelige.

Den sidste mødedag kom den unge frue og bad om, at hun måtte aflægge et vidnesbyrd for hele forsamlingen. Hvem kan glemme, som hun stod der med Bibelen i hånden og fortalte om sin nyfundne lykke. Til sidst sagde hun: »Denne bibel er ikke min, den har jeg stjålet fra en kirke i byen C.; men nu skriver jeg et brev derned, bekender min synd og beder om tilgivelse. Jeg sender ikke denne bibel tilbage, for jeg har understreget flere steder i den; men jeg vedlægger et værdipapir, stort nok til at købe to bibler for.

Dette blev gjort, for den missionær, til hvem brevet blev sendt, sagde senere, at hun aldrig havde oplevet noget sådant før.

Da missionæren, som ledede møderne, tog afsked med det unge par, sagde de til hende: »Det budskab, du bragte os, må du rejse rundt og fortælle i hele vort lande. Når man selv er blevet frelst, ønsker man, at andre skal kende den samme Frelser.

(A. C.)

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus