Artikler

Gud kan - Anna Christensen

En uimodståelig prædiken

"Sig mig, hvordan gik det egentlig til at De blev omvendt?" Den gamle fisker rettede på sin krogede ryg og fæstede sit blik på præsten, men gjorde ikke indtryk af at ville sige noget. Det var, som om han ikke havde set præsten, og svaret syntes så langt borte. Der var et udtryk af værdighed over det grove, rynkede ansigt, og det var tydeligt, at han dvælede ved lyse minder.

"Er det længe siden?" - "Ja, det er meget længe siden," svarede den gamle i en halvt fraværende tone, "en tredive år eller deromkring." - "Hvordan gik det til?" - "Hvordan det gik til. - det gik underligt til, det var gemmen en prædiken." - "Gennem en prædiken, det var da meget naturligt." - "Nej, hr pastor, det var tværtimod unaturligt." - "Hvor hørte de den?" - "Jeg hørte denikke, jeg så den hver eneste dag, jeg levede sammen med den. Jeg havde hørt så mange prædikener; men dem bnrød jeg mig ikke om. De prædikener derimod, som man lever sammen med daglig, de duer til noget." "Hvilken prædiken levede de så sammen med?" - "Det var min døde hustru." - "De taler i gåder, Jens, man kan da ikke leve sammen med en død?" - "Jo, hr pastor, det kan man. Det skal jeg snart fortælle dem. Min hustru og jeg var omtrent lige gamle; men vi var heftige naturer begge to, og af og til kom det til sammenstød mellem os. Så blev hun omvendt, sagde hun, men det mærkede jeg ikke noget til, undtagen lige den første tid. Så blev det det samme igen. Hun gik til møder, og hun læste og bad hjemme. Hun prædikede også for mig om min ugudelighed og sagde, at jeg skulle omvende mig. Undertiden græd hun for at få mig til det; men hendes temperament var det samme som før. Vi havde vore sammenstød af og til, akkurat som tidligere. JEg irriterede hende så meget som jeg kunne, fo rjeg syntes ikke om hendes gudelighed, og det kunne hendes kristendom ikke holde til. Blot et par ord, og striden var i fuld gang. SÅ græd hun, men det brød jeg mig ikke om."

"Skal du aldrig omvende dig, jens?" spurgte hun en dag, da hun kom hjem fra et møde. "Til hvad?" spurgte jeg bittert. "Til et nyt liv." - "Har du da et nyt liv?" - "Ja, i al skrøbelighed." - "Ja, så skal jeg ikke have noget liv, for jeg vil ikke være som du." - "Du skal ikke se på os, Jens, for vi er skrøbelige mennesker og bliver aldring anderledes, men du skal se på Gud." - "Gud kan jeg ikke se; men jeg kan se dig, og din kristendom bryder jeg mig ikke det mindste om."

Men så en aften nogen tid derefter kom hun hjem fra et møde, og den aften blev jeg næsten bange for hende. Hendes ansigt var blegt som døden, og hun sagde ingenting. I flere dage gik hun stille omkring, og jeg begyndte at blive bange for, at der var noget i vejen med hendes hoved. En dag jeg sad inde og arbejdede med nettene, kom hun ind og satte sig ved siden af mig. Hendes øjne strålede af så stærk en glans, at jeg ikke kunne holde ud at se på hende. Hun greb min hånd og sagde: "Jens, jeg har bedt Gud om forladelse." - "For hvad da?" - "Fordi jeg har vanæret hans navn. " Jeg føltte mig ilde tilmode. "Og nu vil jeg også bede dig om forladelse." Det var denulideligste pine, jeg nogensinde havde været i. Var hun kommet med bebrejdelser, havde jeg meget bedre kunnet tage det.

Fra den dag var min hustru et helt nyt menneske, forstår de hr pastor."Ja vist, men kom det heftige temperament da aldrig igen?" - "Jeg gjorde, hvad jeg kunne, for at bringe hende ud af ligevægt, men der var kommet en kraft over hende, en ånd, som jeg aldrig før havde mærket; det var, som om hun var død, gemt af en himmelsk magt. Hun havde et panser, som mit onde sind ikke formåede at trænge igennem.

Det var svært, hr pastor, kan de tro, for et ondt og urent menneske hver dag at gå og se ind i et ansigt, hvorover der hvilede enhellig glans af fred og glæde. Jeg blev mere og mere ond. Til sidst mærkede jeg, at jeg hadede hende, for hun døte mig. Det var kristendom, hr pastor, det kunne jeg forstå. Hun behøvede ikke at prædike, for hun var selv en prædiken, og den blev skønnere og skønnere. Til sidst blev den mig for stærk, jeg måtte omvende mig til Gud."

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus