Artikler

Gud kan - Anna Christensen

Den forbrændte hånd

William Dixon var fritænker. Selv om der skulle være en Gud, hvilket han tvivlede på, ville han aldrig tilgive Ham for at have frataget ham hans unge hustru og dderes enete, lille søn. Han var således i en tidlig alder blevet enkemand og var meget ensom og bitter.

Ti år efter hans hustrues død fandt der en gribende begivenhed sted i den lille landsby Brackenthwaite. Gamle Peggy Winslows hytte blev hjemsøgt af en brand og nedbrændte til grunden. Den stakkels kvinde blev i sidste øjeblik reddet, men hun var næsten kvalt af røgen. Pludselig hørtes der et barns ynkelige råb. Det var gamle Peggys forældreløse barnebarn. Flammerne havde vækket drengen og havde drevet ham hen til kvistvinduet, hvor han nu stod og skreg.

Tilskuerne var forfærdet over at se den fare, hvori barnet svævede, men de følte, at det nu var for sent at redde ham, da trappen var brændt. Pludselig kom WIlliam Dixon løbende, klatrede op ad jernrøret, som var anbragt på muren, og tog den skælvende dreng i sine arme. Holdende barnet i den højre arm og med den venstre om det hede jernrør skyndte han sig ned. Han nåede jorden lige inden muren faldt sammen - og blev af de tilstedeværende huldet for sin dåd.

Drengen var uskadt, men Dixons hånd var frygtelig forbrændt af det varme jernrør, og selv efter at den var lægt, var der et dybt ar. Den gamle Peggy kunne ikke overvinde det chok, hun havde føet, og døde kort efter.

Så blev det et spørgsmål om, hvad der skulle gøres ved drengen. Et respektabelt ægtepar ved navn Lovatt, ønskede at adoptere ham, da de selv havde mistet en af deres egne. Til alles forbavselse fremkom WIlliam Dixon med samme ønske. Det var vanskeligt at vurdere mellem disse to hjem. Der blev derfor sammenkaldt til et møde, hvori præsten, mølleren og andre deltog. Mølleren fik først ordet og sagde: "Det er meget venligt af Lovatt og Dixon at tilbyde at adoptere denne forældreløse dreng, men det er uhyre vanskeligt at afgøre, hvem der bør have ham. Dixon, som har frelst hans liv, tilkommer første ret; men Lovatt har en hustru, og barnet behøver en kvindes omhu." Derefter sagde præsten: "En mand med Dixons ateitiske synspunkter synes ikke at kunne være en passende formynder for et barn. Lovatt og hans hustru er derimod begge kristne og vil opdrage barnet på rette måde. Dixon frelste barnets legeme, men det ville være sørgeligt, om det skulle ende med åndeligt fordærv for drengen." - "Lad os høre, hvad ansøgerne selv har at sige," indskød mølleren og henvendte sig til Lovatt, som svarede: "Min hustru og jeg mistede for ikke ret længe siden en lille dreng, og vi føler, at dette barn i nogen måde kunne fylde den tomme plads. Vi vil gøre vort bedste for at opdrage ham i Herrens frygt. Desuden behøver et barn en kvindes omsorg." - "Godt, og nu skal vi høre, hvad Dixon har at sige." Han svarede stille: "Mine herrer, jeg har kun een ting at henvise til, og det er denne". Dermed fjernede han forbindingen af den venstre hånd og viste det stakkels forbrændte lem. For et øjeblik blev der stille i stuen, og flere havde tårer i øjnene. Synet af de dybe sår i Dixons hånd gjorde dybt indtryk på alle. Han havde en særlig ret til drengen på grund af de lidelser, han havde udstået for hans skyld. Sagen gik til afstemning, og flertallet stemte på Dixon. Så begyndte enny tid i det hjem. Drengen savnede aldrig en moders omhu, for han adoptivfader udøste hele sin kærlighed på det barn, hvis liv han havde frelst. Dick var en begavet dreng, og med hele sit barnehjerte elskede han ham, som han nu kaldte "far". Han glemte aldrig, hvorledes han havde frelst ham fra flammerne.

En sommer havde man i byen en billedudstilling, og Dixon tog drengen med for at se på billederne. Det, der gjorde mest indtryk på ham, var et af Jesus og Tomas. Nedenunder stod der disse ord: "Ræk din finger hid og se mine hænder," (Joh 20.27). Drengen læste ordene og sagde: "Far, vær så venlig at fortælle mig historien om dette billede." - "Nej, ikke dette!" - "Hvorfor ikke?" - "Fordi det er en historie, som jeg ikke tror på." "Det gør ingenting. Du kan alligevel godt fortælle mig den, ja, gør det, far." Og så fik han fortællingen, som han aldrig havde glemt. "Det er ligesom dig og mig," sagde drengen. "Da Lovatts ville have mig, viste du dem din hånd. Det kan være, at Tomas følte, da han så naglemærkerne i den gode mands hånd, at han tilhørte ham." - "Ja, det kan være," svarede Dixon. - "Den gode mand så bedrøvet ud," sagde Dick. "Jeg tror, han var ked af, at Tomas til at begynde med ikke troede ham. Det var også grimt af ham ikke at gøre det, efter at den gode mand havde lidt døden for ham, var det ikke?" Dixon svarede ikke, og drengen vedblev: "Det ville have været slemt af mig, hvis jeg havde sagt, da de fortalte mig om ildebranden, at jeg ikke troede, du havde gjort det, ville detikke?" "Jeg ønsker ikke at tænke på ham min dreng." - "Men måske han elskede den gode mand bagefter, sådan som jeg holder af dig. Når jeg ser din stakkels hånd, far, så elsker jeg dig mer end alle andre!"

Den lille dreng faldt i søvn, før han var færdig med at måle sin taknemmelige kærlighed. Men Dixon kunne ikke sove den nat. Hans kærlighed til Dick havde blødgjort hans de sædekorn, der var sået den dag, var ikke faldet på stengrund. Han var en ærlig mand, og han kunne ikke andet end føle, at den måde, han hin dag brugte til at få drengen på, var en dom imod ham selv, som fornægtede Ham, hvis hænder var gennemstukket for hans skyld. Og når han så barnets varmhjertede taknemmelighed for den frelse, som han havde været genstand for, følte han sig som en usling sammenlignet med drengen.

Ved at læse i bibelen blev det klart for ham, at ligesom Dick tilhørte ham, således tilhørte han han den Frelser, som var såret for hans overtrædelser. Med lgeme, sjæl og ånd overgav han sig nu i de velsignede hænder, som blev gennemboret for hans skyld.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus