Artikler

Gud kan - Anna Christensen

En russisk kommunist bliver frelst

Den kendte kristne forfatterinde Trolli Neutzsky Wulff beretter i en artikel om et brev, som er kommet fra Rusland, hvori der fortælles om en ung mands underlige oplevelse og omvendelse. Øjenvidner til Guds indgreb i hans liv har selv skrevet og berettet om det.

Han hed Boris og var en helhjertet kommunist og ateist. Hans moder havde været en evangelisk troende, så han kendte bibelen go den kristne lære. Han arbejdede i en grube og var ivrigt med i de gudløses fællesskab. Han var en hård mand og hadede de troende, men han var sikkert genstand for megen forbøn-

En dag, mens han arbejdede i gruben, blev han pludselig ramt af et hjerteslag og lå i flere timer, aldeles som om han var død. Arbejdet måtte gå sin gang, og den formentlig døde krop blev lagt til side. Til alles forfærdelse rejste "den døde" sig pludselig og aflagde et forunderligt vidnesbyrd om, at han havde mødt Kristus, og dette var havd han havde oplevet:

I det samme øjeblik han faldt, vågnede han i en mørk tunnel. Bag ham gik der en skikkelse, som han ikke kunne se, men bagefter viste det sig, at det var en engel. De gik gennem den mørke, smalle gang, indtil de kom til en dør, som åbnede sig for dem. Der fik Boris lov at se ind i fortabelsens frygtelige verden. Han så de hvileløse sjæle, som havde forkastet Guds nådes tilbud og som fortvivlet skrev, at det var for sent, evigt for sent. Iblandt dem genkendte han mange af sine gamle kammerater, som havde kæmpet imod Gud. Nu angrede de det og råbte i fortvivlelse, men de angrede for sent.

Boris så også mørkets fyrste, en forfærdende skikkelse. Da han så Boris, ville han gribe ham og drage ham ind, for, som hans tjener, mente han, at han havde ret til ham. Men da stillede engelen si gimellem ham og mørkets fyrste og sagde: "Endnu er han stid ikke kommet, han skal igen vende tilbage til jorden." Boris blev så lykkelig, da han hørte dette, at han græd, og da engelen fulgte ham tilbage den samme vej, var han mere end villig til at følge med, idet han skjalv over hele kroppen.

Vejen førte nu opad, indtil de stod foran en ny dør, som på et vink af engelen åbnede sig. Der fik Boris lov at se ind i Guds herlighed. Han så den hvidklædte skare og hørte jubelen af lovsangen, som mange vandes brus. Midt i skaren så han sin egen mor. Hun vinkede og smilte til ham, men han fik ikke lov til at nærme sig hende.

Med et så han Jesus komme vandrene, omstrålet af lys og glans, så at han blev helt blændet. Men da han så ind i Jesu ansigt, glemte han glansen omkring sig, og han kunne blot fæste øjnene på Jesus. Aldrig havde han set noget så skønt som Frelserens smil, aldrig havde han mødt en sådan kærlighed som den, der strømmede fra Jesus til ham. Overvældet sank han ned på knæ og råbte: "JEsus, jeg vil tjene dig og tilhøre dig. TIlgiv at jeg har hadet dig og lad også mig en dag få lov til at gå ind gennem himlens port for altid at være sammen med dig".

"Dine synder er dig tilgivet," svarede Jesus og lagde sine hænder velsignende på hans hoved. "Du er min. Jeg har genløst dig med mit blod- Gå tilbage til jorden og fortæl, hvad du har set og oplevet. Når din tid kommer, skal du vende tilbage til mig og være hos mig gennem evigheders evighed." Boris blev liggende i tilbedelse og syntes, at han gerne kunne have tilbgragt evigheden på den måde. Men engelen tog ham ved hånden og førte ham tilbage den vej, de var kommet.

Ligeså ivrig, som han været ateist, ligeså brændende blev nu for Kristus. Der fulgte en sådan kraft og velsignelse med ham, at der blev vækkelse overalt, hvor han kom. Alt det, han som lille dreng havde lært på morders skød, drog Helligånden frem fra hans underbevidsthed og gjorde levende for ham. Han var så fyldt af Guds Ord, og han prædikede ikke andet end Ordet.

Hans moder var død uden at se resultatet af sine bønner og tårer, men Gud havde ikek glemt hende, og til sin tid måtte Boris bøje sig og blive en angrende synder. Intet jerntæppe har været i stand til at lukke evangeliet ude fra Rusland. Det lever og beviser sin sejrskraft, og når de gamle vidner forsvinder, rejser Gud nye.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus