Artikler

Gud kan - Anna Christensen

Den lemlæstede pilot

En feltpræst havde en dag besøgt et militærhospital og begav sig henad aften på vej hjem. Da han ved enden af koridoren så en dør stå åben ind til et lille kammer, forbavsedes han over at se en seng op mod væggen i det lille rum. Han havde aldrig før lagt mærke til, at der var en patient i det værelse. Manden i sengen så meget ensom og elendig ud. Han lå som en tildækket træstamme med sengeklæderne trukket op under hagen. En sygeplejerske kom netop forbi, og præsten spurgte, om han måtte gå ind og tale med manden. Hun gav med glæde tilladelse, og præsten fandt i denne patient en ny tilhører.

Efter at have hilst satte han sig ved sygesengen og begyndte at fortælle patienten om Kristi forløsende kærlighed, om hvordan Han kom til jord for at frelse syndere, kom for at blive en ven for de ensomme og for at hjælpe mennesker til både at leve og dø ret. I begyndelsen så de ikke ud til at han var særlig interesseret, men til sidst så han op og sagde:

"Kan Han gøre noget for mig?"

Præsten svarede overbevisende: "Han kan hjælpe enhver, som er villig til at slå sin lid til Ham. Skriften siger, at hvem som helst må komme, og hvis De, min ven, vil tro på Ham, vil De finde, at Han e ren underfuld Frelser." Samtalen drejede sig alene om Jesus Kristus, som døde for os. Det var vanskeligt at blive klog på, hvad der foregik i den stakkels mands indre, men med eet så han beslutsomt op og sagde: "Jeg vil tage imod Ham som min Frelser."

Det var som om himlen kom ned til det lille sygeværelse, og med et lille Ny Testamente i hånden læste præsten: "I erkendelse af, at jeg er en synder, og i tro på, at Kristus døde for mig, modtager jeg Ham som min personlige Frelser," og nedenunder var der plads til nyomvendtes underskrift. "Kom, min ven," sagde præsten, "skriv vå Deres navn her, og i kommende dage vil det blive en hjælp for Dem at mindes denne dag."

Nej, hr pastor, læg den blot på bordet, og jeg vil gøre det senere," sagde patienten. Men præsten vedblev: "Der er ingen bedre tid end nu." - "Læg den blot på bordet hr pastor, og jeg vil få det gjort senere," gentog den syge. Da præsten insisterede, sagde manden stille: "Det er sandt, at jeg modtager Ham som min Frelser, men jeg kan ikke skrive under derpå, for jeg har ingen arme."

Præsten blev næsten stum et øjeblik og sagde så: "De må undskylde mig, jeg vidste det ikke." - "Det gør ingenting, De vidste det jo ikke, men jeg har heller ingen ben. Min bombemaskine styrtede ned, og jeg mistede både arme og ben. Jeg har tre børn derhjemme, og jeg har ligget og tænkt på, om der er noget fo rmig i dette liv. Jeg kan ikke gå, jeg kan ikke arbejde. Det var derfor jeg spurgte, om Han kunne gøre noget for mig. Men nu ved jeg, at Han kan, for j eg føler det helt anderledes nu."

Præsten holdt en hel pakke af Ny Testamente i sin hånd, og pludselig, som om han først nu lagde mærke til dem, spurgte piloten, hvad han havde tænkt at gøre med dem. Hertil forklarede præsten, at de var bestemt som gaver til dem, der ville modtage den Herre Jesus. Med et glimt i øjet sagde den lemlæstede patient: "Læg dem blot her på bordet, her er noget, som jeg kan gøre for Kristus. Folk kommer herind for at besøge mig, læg dem blot her, og jeg skal ordne resten."

Den næste dag kom en af luftvåbnets kiruger for at se til den syge pilot; men han så straks, at han havde det bedre, - det måtte være sket et under. "Jeg ser, De har det bedre," sagde lægen. "Ja, hr doktor," svarede han, "jeg har det godt, og det er sket siden præsten besøgte mig; alt skyldes denne lille bog." Den dygtige læge vendte sig og betragtede det lille, nydelige Testamente. "Ville De være venlig at blade om til Joh 3:16? Det var det vers, præsten viste mig." Militærlægen fandt verset og læste: "Thi således elskede Gud verden,, at Han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv." "Ja, her doktor, det er rigtigt. Der står jo "enhver", og så må det også gælde mig!"

På grund af den særlige sympati, som lægen følte for sin lemlæstede kammerat, lyttede han, og i de få øjeblikke fik Kristus adgang til hans hjerte. Han tog et Testamente og skrev sit navn på den bageste side. Derefter kom sygeplejersken ind, og den forvandlede flyver holdt den smme lille tale for hende med det samme forunderlige resultat. Ogsaa hun tog et af de små Ny Testamente og sagde senere til feltpræsten: "Det nytter ikke at skule for ham, hvis jeg en da har sovet over og ikke har fået mit kapitel læst, for når jeg besøger ham, spørger han straks, hvad kapitel jeg har læst, og jeg kan ikke blot sige: Matt 5, 6 og 7, for han ønsker at vide, hvad der står i kapitlet. Har jeg så ikke læst det, kommer jeg i forlegenhed.

Som ugerne gik blev den forunderlige forvandling, der var sket med den nyomvendte, mer og mer synlig. Til sidst aflagde lægen dette vidnesbyrd: "Forvandlingen med . . . er så underfuld, at vi nu er i stand til at sende ham til et andet hospital, hvor han vil få kunstige arme og ben, og da vi ved, at han vil vise udholdenhed, kan vi sige, at der er al grund til at tro, at han igen vil bive i stand til ag gå, og at han i nogen grad vil kunne gøre brug af de kunstige lemmer."

Da disse nyheder nåede den syge pilot, strålede hans ansigt. Han blev helt overvældet og sagde så: "Tænk, det vil blive muligt for mig at gå fra sted til sted og fortælle mennesker, hvad Gud har gjort for en sådan stakkel som mig, og regeringen vil betale regningen! Jeg vil få en fast pension. Ja, jeg vil være evangelist! Det er forunderligt!" - Ja, det er underfuldt, hvad Guds nåde kunne gøre for en mand, som i sin dybeste nør havde sagt: "Kan Han gør enoget for mig?"

Læser, lad mig spørge dig: "Kender du noget andet end Kristi Evangelium, som kunne have gjort dette for et menneske i en så håbløs tilstand?" Kristus kan også fylde alle dine behov.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus