Artikler

Gud kan - Anna Christensen

Elsker du Gud?

"Elsler du Gud?" - Spørgsmålet kom fra et par små barnelæber. Lige overfor sad en ung mand med et påfaldende udseende. De var medrejsende i samme kupee. Barnet sad på moderens knæ. I fire timer havde de kørt sammen, og den lille pige havde på sin vindende måde vakt alles opmærksomhed. I mere end en time havde den unge mand leget med hende. Han havde nikket venligt til hende, når hun sang sine små sange, og hun havde helt indtaget hans hjerte.

Da toget nåede endestationen og passagererne begyndte at stige ud, fik hendes ansigt pludselig et alvorligt udtryk. Hun lænede sig forover og sagde til den unge mand med sin barnlige stemme: "Elsker du Gud=" I sin forvirring forstod han det ikke og lænede sig nærmere hen til hende. Igen lød det: "Elsker du Gud?", medens de tankefulde, spørgende øjne så indi hans. Den unge mand rødmede over hele ansigtet, idet han så på barnet med et forvirret blik. Da han gik ud af døren, så han sig endnu engang tilbage. Han kunne ikke modstå et sidste blik på det søde ansigt, og forsvandt.

Han skyndte sig hen til sit hotel, men den lille stemme fulgte ham. Det blev ved at lyde derinde i hjertet: "Elsker du Gud?" På hotellet var der nogle lystige, unge mænd, som havde ventet på ham. Et fint måltid ventede ham sammen med disse unge mennesker, og alle syntes at være glade. Men han var ikke lykkelig. Til trods for munterhed og latter kunne han ikke blive den lille stemme kvit: "Elsker du Gud?"

Han søgte at glemme stemmen ved drig og kortspil - men forgæves. Da han gik i seng, var stemmen der stadig, og den kom til ham i drømme. Den næste aften traf han en meget moderne, ung dame, som han indbød til at komme med til et forlystelsessted. Hun var meget smuk og var elegant klædt. Selv når hun kom ind i salen med sine funklende perler, røde læber og charmerende væsen, kunne han ligesom høre den yndige barnestemme, og uvilkårlig sagde han henvendt til den unge dame: "Elsker du Gud?"

"Hvad mener du?" udbrud hun forundret, næsten chokeret. "Da du kom ind, tpænkte jeg netop på en yndig lille pige, som jeg så i går," svarede han. "Lige før jeg skulle forlade toget, så hun pludselig op og stille mig dette spørgsmål." - "Hvordan i al verden fik barnet den tanke at spørge om det, og hvad svarede du?" - "Jeg skammer mig over at sige, at jeg ike var forberedt på at svare," sagde den unge mand og slog øjnene ned. Han nød slet ikke dansen den aften, og alle kunne se, at han ikke var, som han plejede at være.

* * *

Fem år senere gik en tankefuld mand en dag hen ad en af de store gader i byen, da han pludselig lagde mærke til et ansigt, som viste sig ved vinduet i et pænt hus. Han standsede et øjeblik og så op mod vinduet. Derefter ringede han på dørklokken og blev budt ind af husets frue.

"De må undskylde min påtrængenhed," sagde han, "men jeg kunne ikke gå forbi, efter at jeg havde set dem ved vinduet. Jeg har ikke kunne glemme deres lilel pige, som for fem år siden stillede mig det spørgsmål i kupeen: "Elsker du Gud? Husker de det?" - "Ja, det må jeg sige, jeg gør." sagde damen smilende. "Mit kære barn plejede næsten altid at stille folk det spørgsmål."

"Hendes uskyldige ansigt er ligesom prentet i mit hjerte," sagde den unge mand følsomt. "Må jeg få lov at se hende?"

Det var underligt, at han i sin iver ikke havde lagt mærke til moderens blege ansigt og skælvende læber. Men nu så han tårer på hendes kind, mens hun vendte sit ansigt mod vinduet.

Frue - er - barnet -"

Hun er i himlen," kom de stille svar.

"Det var en sørgelig nyhed. - Den kære lille engel. -Hun taler nu til mig fra graven."

Moderen rejste sig og gjorde tegn til, at han skulle følge hende. Inde i et værelse var de bøger, som barnet elskede, hendes bibel og hendes legetøj. "Dér," sagde moderen grædende, "er alt, hvad der er tilbage af min dyrebare Nettie."

"Nej, frue, det er ikke alt. Jeg er her som et bevis på Guds barnhjertighed. Det er jeg blevet gennem hende. Jeg gjorde alt, hvad der var ondt, og jeg tvivlede endogså på Guds eksistens. Havde det ikke været for dette uventede spørgsmål, kunne jeg have sunket endnu dybere i synd. Den stemme, og det blik! De tårer, som jeg fælder i dag, bærer vidnesbyrd om, at deres barn har efterladt sig mere end de ting, vi ser her." Den stærke mand græd. Alt, hvad han havde sagt, var sandt.

Hvad angår evner, var han en af de rigt begavede på denne jord. Nu bliver disse evner brug til at forkynde evangeliet om Guds frelse i Jesus Kristus. Børn kan gøre en mægtig gerning. "Af spædes og diendes mund har du beredt dig lovsang." (Matt 21.16). Kære læser, hvad kan du svare på spørgsmålet: ELSKER DU GUD?

(P.O.)

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus