Andagter

Søndagens tekst

Søndag seksagesima

24-02-2019

Første tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: Søndag septuagesima

Der står skrevet:

Den, der har ører at høre med, skal høre! Markusevangeliet 4,1-20

Hvad jord er du? Er du stengrund, er du en mark fuld af tidsler? Eller er du den gode jord, pløjet, blød og ren for ukrudt, klar til at blive sået, så det der såes kan bære frugt, kan vokse op og give 100 fold igen?

Livet igennem består af mange valg, og valgene bestemmer hvad slags jord vi vil blive. Vi kan enten forhærde os selv, eller gøre os bløde og modtagelige for Guds riges Ord, Ordet om vor Frelser og hvad han har gjort for os.

”Den, der har ører at høre med, skal høre”, altså ikke tidselmarken, eller stengrunden, som denne verden har forhærdet og gjort til fjende af evangeliet og af Gud.

Den der har ører, er den der har taget imod, grundet over det der har lydt, overvejet det, og bevæget sig imod Guds rige.

Joh 1.12
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn;
Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus