Andagter

Søndagens tekst

2. søndag efter helligtrekonger

2001-2019

Første tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: 2. søndag efter helligtrekonger

Der står skrevet:

Hans mor sagde til tjenerne: »Gør, hvad som helst han siger til jer. Johannesevangeliet 2,1-11

Hvordan kan vi kalde os kristne, hvis vi ikke gør hvad han siger? Hvordan kan han være Herre i vore hjerte, når vi ikke giver ham plads og råderum?

Hvem der har herredømmet i vore hjerter bestemmer hvor vi ender efter vi dør, det bestemmer udfaldet, indholdet og vejen vi går på her i livet.

En smule vand i hovedet, en fest og konformation, og så ellers ud i verden og leve det vilde liv.

Men det er ikke kristendom. Krstendom er en relation med Gud, en daglig relation i bøn, bibellæsning, kommen sammen med de kristne, så man kan blive opmuntret til at blive i troen og opbygget, så man kan gribe og gribes af Guds Ånd.

Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; Joh 1.12

I den gamle oversættelse står er ”magt til at blive Guds børn”, dette ord synes jeg dækker bedre hvad der sker, det er ikke kun en ret, men det der sker er, at Gud sætter os i stand til at blive et Guds barn. Han føder os ved sin vilje, altså ikke ved vor, han starter og fuldender, ja vi skal bare stige på toget, og så ellers følge med i Jesu fodspor på den vej der fører til himmelen.

Har Gud startet sit værk i dig? Hvis ikke, så må du få din sag i orden imellem dig og Gud. Der er kun én mellemmand, og det er Jesus Kristus, død på et kors, derved betalt for din synd, opstået på den tredje dag, siddende ved Gud Faders højre hånd, hvor han går i forbøn for hellige.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus