Andagter

Søndagens tekst

1. søndag efter helligtrekonger

13-01-2019

Første tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: 1. søndag efter helligtrekonger

Der står skrevet:

Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Lukasevangeliet 2,41-52

Interessant vers,, for forskellige oversættelser synes at vægte det forskelligt, nogle siger ”at være i min Faders hus”, eller ”at være i min Faders gerning”, men begge foreslag er tolkninger udledt af konteksten, dvs der er tolket på det græske og kontekst, at Jesus var i templet, og gjorde Faderens gerninger.

Men om den rette oversættelse er ”hos min Fader”, ”i min Faders hus”, ”i min Faders gerning”, så har de alle med én ting at gøre, at være med Gud.

Davids længsel var dagligt at grunde på Guds lov, være i Guds hus, ja de første kristne kom dagligt i hjemmene, og lovpriste Gud, dele forkyndte Ordet, havde alle ting til fælles. Manglede nogle noget, hjalp de hinanden.

Men om det er den ene eller den anden oversættelse, så er det der betegner det koinonia, fællesskab.

Fællesskab med Gud, fællesskab andre troende, levende Guds riget ud.

Dette er hvad vi er kaldede til, os mennesker, dette er det liv der ligger til os for at gøre os rede til himmelen, til at føre os til de gerninger Gud har beredt for os.

Kære læser, lever du dette liv? Kom til Jesus. Om du ikke er troende, bekend din synd, bed om tilgivelse, tro på at Jesus er opstået, og bed om at han må være din frelser og Herrer. Kom i et kristent fællesskab, bed og læs i bibelen hver dag.

Gud velsigne dig

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus