Andagter

Søndagens tekst

Juleaften

24-12-2018

Første tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: Juleaften

Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket Lukasevangeliet 2,1-14

Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Ja hele verden, men hvad var denne glæde? Jo, verdens frelser blev født ind i denne verden, født til at vise os Faderen, være hans tolk, vise os hvem han er, men også for at vise os vejen til Gud, til himmelen.

Joh 1.14
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

Jesus viste os Faderens herlighed, og egentligt betyder dette ord herlighed, essensen af hvem Gud er.

Dvs når vi ser Jesus, ser vi også Faderen, Filip sagde:

Joh 14.8-9
Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.« Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen?

Til dette at lære Faderen at kende, har vi fået Hans Ord, bibelen, i dette åbenbares hans kærlighed og magt, med det formål at vi skal erfare det i vores eget liv, ja bibelens ord ønsker Gud skal blive vores liv og erfaring, at vi må leve vort liv ved det, og gøre det kendt for andre også.

Englene forkyndte: Se, jeg forkynder jeg en stor glæde. Ja dette må også være vores budskab, i ord, i liv, i gerninger der lovpriser Gud og viser vejen til ham.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus