Andagter

Søndagens tekst

2 Søndag i advent

09-12-2018

Første tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: 2 Søndag i advent

Lukasevangeliet 21,25-36

Der skal komme dom og megen mørke over menneskeheden, sendt af Gud, eller, tilladt af Gud, for at råbe menneskene op, for at kalde dem til omvendelse og anger over synd.

Der vil blive et råb fra Gud som menneskene ikke vil kunne overhøre, som de ikke kan undskylde ikke at have hørt. Det kan godt være folk mener sig at kunne undskylde sig nogen viden om at Gud er til, men ikke så efter bibelens budskab. Al ligger åbenbart af det der er, at Gud er til, at han er en kærlig Gud.

Det står skrevet i menneskenes hjerter, at Gud er en god Fader, som elsker sine børn, som ønsker at de dog måtte vende om fra deres onde veje, og blive salig til himmelen.

Der er et indre råb, og et ydre råb.

Men netop fordi tingene vil spidse til i disse sidste tider, vil det indre råb gengives det mere i det ydre. Adlyder folk ikke det indre råb, vil Gud søge lydighed i de ydre råb.

Men der skal komme mørke og megen dom over jordens befolkning, for dog om muligt at frelse nogle.

Er du en af dem der adlyder Guds røst? Vent ikke min ven, du ved ikke hvor langt igen du har på denne jord, vent ikke. Gud venter på din beslutning om at give dit liv til Jesus, lade Hans frelsesværk på korset gælde dig, at Jesus betalte for dine synder, gik i dit sted til frelse for dig, for at du ikke skulle lide den samme dom borte fra Gud, som Jesus led, giv Jesus lov, at også du må blive et Guds barn.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus