Andagter

Søndagens tekst

1 Søndag i advent

02-12-2018

Første tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: 1 Søndag i advent

Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!«
Matthæusevangeliet 21,1-9

Hvordan hilser du Jesus, når Han kalder på dig? Hvad er dit hjertets indhold, og hvordan udtrykker det sig overfor verdens Frelser?

Vi er alle kastebold imellem Gud og satan, for der foregår en kamp om vore sjæle, af Gud for at få dig ført til frelse, af satan for at lukke ørene på dig overfor Gud og evangeliet.

Når vi ved dette, ved vi at alt hvad der skiller os fra Gud, er fra satan, som ikke ønsker noget godt for os mennesker, men alt der peger hen på Jesus, og din sjæls særstilling, og værdi, er fra Gud, som søger at du må give råderum for Guds Ord, så det får magt til din sjæls frelse, men du må enten give plads eller stødde det bort, enten eller, men valget bestemmer hvor du ender, himmelen, eller helvede.

Enten evigt liv med Gud, eller evig afsky og smerte i helvede.

Men hvordan hilser du Jesus, når Han kalder på dig? Hvordan dit hjerte er, når Ordet rammer dig, er også et kald fra Gud om at du må gøre et valg, enten omvendelse til frelse, eller forkastelse til dom. Valget er dit.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus