Andagter

Søndagens tekst

24. søndag efter trinitatis

11-11-2018

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: 24. søndag efter trinitatis

24. søndag efter trinitatis

Der står skrevet:

Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem – de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom.« Johannesevangeliet 5,17-29

Dette og mange andre vers siger, at ikke alle skal høre Guds Søns røst, kun de som har i dette liv troet på Guds Søn, troet på evangeliet, troet og modtaget deres synders nåde forladelse.

Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.

Den der tror har allerede modtaget dommen over deres liv, at de er syndere, at de ved tro har ladet det Jesus gjorde på korset, gælde dem, Jesus tog så at sige al den dom de selv var skyldige i, og derved gået fri. Det er evangeliet, det er da gode nyheder, ja evangelie betyder ”de gode nyheder”.

Joh 1.12
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn;

Det drejer sig om, at når man hører Ordet, at man lader det tale til sig, at man lader det dømme ens hjertes tanker, og modtage det budskabet siger.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus