Andagter

Søndagens tekst

21. søndag efter trinitatis

21-10-2018

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: 21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis

Der står skrevet:

I tre år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ uden at finde nogen. Hug det om! Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede: Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om.
Lukasevangeliet 13,1-9

Vi har her i konteksten en beretning om at vi skal omvende os, ellers kan vi risikere at miste vore sjæle, synes konteksten at sige.

Ja Jesus siger jo at nogle vil blive hugget om, fordi de ikke frembringer frugt af deres liv. Det kan vel kun betyde forkastelse?

Men vi møder også her i versene, at Gud er langmodig, at han bliver ved, ”lad det stå et år til….”, Gud bruger alle muligheder, alle veje for at bringe en sjæl til omvendelse, for om muligt at bringe den i sikker havn.

Men vil den person ikke, ja, så må det hugges om, hvorfor skal den person stå og optage den plads som en anden kunne gøre fyldest i?

Vi har som mennesker et formål med vores liv, og det er at tjene Gud og mennesker, det er derfor Gud har sat mennesker i verden, for tjeneste og fællesskab med Gud, det er det eneste formål, og så at lære Gud at kende, og gøre ham kendt.

Men hvis en person ikke ønsker det, hvad er så formålet med det menneskes liv?

Gud velsigner alle mennesker, og han graver omkring os, og venter, sår hans Ord i os, og alt hvad en gartner gør, men bærer den ikke frugt, så må den graves op og hugges om.

Så kære sjæl, driv ikke gæk med Guds langmodighed, ved du ikke at det er hans godhed der driver dig til omvendelse? Ved du ikke at Gud elsker dig og har sat sine øjne på dig?

Han følger hver en bevægelse du gør, lytter til enhver tanke eller tale du gør, følger dig på din vej, tæller dine skridt, kender hvor mange hovedhår du har på hovedet, han ved det hele.

Test ikke Gud, lad ham komme til, lad ham komme til, at også du må beredes til himmelen, til et liv med Gud i al evighed.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus