Andagter

Søndagens tekst

18. søndag efter trinitatis

30-09-2018

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: 18. søndag efter trinitatis

17. søndag efter trinitatis

Der står skrevet:

Joh 15.2b og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt.

Johannesevangeliet 15,1-11

Der står skrevet:

Hvis vi bliver på vintræet, bærer vi megen frugt, ikke af os selv, men bare ved at være indpodet og suger kraft, saft og styrke og liv af det at være indpodet. Og så renser Jesus os for at vi kan bære det mere frugt, men midt i alt det ubehagelige, beskpæringen, så siger han:

Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.

Bed om hvad i vil, ikke i Adam, men i Kristus, med nye ønsker og vilje.

Gud ønsker at hans navn skal herliggøres, dette er en god rettesnor for, om vores liv går som Gud ønsker det, eller om vi er blevet snydt af fjenden.

Gud er liv, Gud ønsker at velsigne vore hænders værk, vores liv, vor forståelse, give visdom, i det hele taget ønsker han at det skal gå frem og ikke tilbage, velsignelse og ikke forbandelse, liv og ikke død.

Så spørgsmålet er, kan du…..:

Salme 34.9 Smag og se at Herren er god; lykkelig den mand der søger tilflugt hos ham.

Kan du smage at han er god? Kan du kende at Guds navn bliver herliggjort? Eller mener du at hans navn bliver spottet? Smag og se at Gud er god, han forandrer sig ikke, han er altid den samme, men vores liv kan sige noget andet, så er spørgsmålet, hvem skal have ret? Hvem skal ændre sig? Vort liv eller Gud? Jeg ved hvad jeg helst vil, jeg ønsker at give Gud ret. Og derved frembringe frugt.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus