Andagter

Søndagens tekst

2 Pinsedag

21-05-2018

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: 2 Pinsedag

Der står skrevet:

Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Joh 6,44-51

Den der spiser af Livets brød, skal leve til evig tid. Man kunne også sige, den der lever ved troen på Jesus, skal leve til evig tid.

Det er netop dette der er evangeliet, at Jesus er kommet til os ved sin død på korset, betalt for vore synder, og gjort en vej til himmelen. Det er dette forhold Gud har kaldet os ind i, et liv i troen på vore synders forladelse.

Vi skal altså leve ved Jesus for at have evigt liv, vi kunne vel også sige at vi skal have fællesskab med Jesus for at have evigt liv, ja, for troen kræver at have fællesskab med Ham på hvem vi tror, den rækker ud efter den evige, Gud, og søger Hans nærvær og svar.

Men hvordan lever vi ved Jesus? Jo ved at leve ved Ordet, bibelen, være i Ordet og i bønnen, så vil Ordet være en lygte for vore fødder og vise os vej til Jesus Kristus.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Cyberzion.dk - opbyggelse af menigheden

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

For Jesus.dk - Kristen podcast

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus