Andagter

Søndagens tekst

Kristi himmelfarts dag

10-05-2018

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: Kristi himmelfarts dag

Der står skrevet:

og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag

Tro på Jesus der ikke bæres af omvendelse er intet værd, det må være et før, og et efter.

Før levede vi i synden, den havde magten over os og vi gjorde hvad der var vederstyggeligt i Guds øjne. Efter vi bliver født på ny, født af Gud, får troen i hjertet, er denne magt blevet brudt, ved at Jesus døde for os, og vi med ham, det gamle liv blev hængt op på korset med Jesus, og Jesus tog det hele på sig, da han hang der for 2000 år siden.

Alt, fortid, nutid, fremtid, alt er inkluderet i hans død på korset.

Når vi kommer til tro, vender vi os så at sige om fra det gamle liv, det der tjente os selv, til et liv med at tjene Gud og næsten.

Dette skal liv skal prædikes, et liv i omvendelse til syndernes forladelse.

Hvis vi aldrig bekender vor synd, er der heller ikke nogen tilgivelse, er der ikke nogen omvendelse, er der heller ikke en venden sig bort fra den synd som skiller os fra Gud.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus