Andagter

Søndagens tekst

3. søndag i fasten

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: 3. søndag i fasten

04-03-2018

Tekstrække: ANDEN RÆKKE

Der står skrevet:

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.«

Taget fra sidste vers i Joh 8,42-5l

Man kan sige at de der lever og ikke tror på Jesus, er levende døde, døde i overtrædelse og synd' Dvs, hvis de ikke har del i det evige liv, går de direkte til dom og helvedes fortabelse'

Men Gud kalder på alle, de får alle mulighed for i dette liv at tage imod evangeliet om deies sjæles frelses ved lesus Kristus, og hvad han gjorde på korset da han døde der'

(Jn 5:24) 24 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikl

Når vi tror på Jesus kommer vi ikke for dommen, for ved det modtager vi at Jesus tog den dom der lå på os, på sig på korset. Han betalte ved sin død for den skyld som lå på os, hvis vi ellers tager imod det, er det vores.

Men der er en anden død end den vi alle kender til, legemets død'

(Re 20:5) 6 Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over,

Den anden død erfortabelsen, den død der hvor man kastes ifortabelsen ihelvedes ild. Borte fra Gud, borte fra alt håb.

(Re 20:14-15) 14 Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen, Det er den anden død, ildsøen.* 15 og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen'*

Men fortabelsen er kun for dem der ikke er indskrevet i livets bog, dem der ikke modtog frelse her i livet mens de havde chancen.

Men hvis du som læser dette, tænker ved dig selv, "hvordan får jeg del i dette evige liv?", så er det meget enkelt. Tro på Herren Jesus, læse bibelen (start med evagnelerie), kom i en kirke og hav fællesskab med andre kristne, bed hver dag'

Når dette liv leves, og får fat i dig, så er du med sikkerhed indskrevet i livets bog, og så skal også du få opleve at blive budt velkommen i himmelen den dag du skal herfra.

I Jesu navn

Amen

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus