Andagter

Søndagens tekst

2. søndag i fasten

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: 2. søndag i fasten

25-02-2018

Tekstrække: ANDEN RÆKKE

Der står skrevet:

(Mt 17:21)
21 Den slags fordrives kun ved bøn og faste.«

Dette er en gengivelse af Mattæus's version og er også det der står i de ældste udgaver af markus.

"Hvis du kan, alt er muligt for den der tror". Altså fra Guds side er der sagt ja, at det ikke altid sker når vi beder er kun baseret på vor vantro. Hvis vi har et løfte i bibelen om Guds indgriben, så kan vi lægge vort liv på det løfte, bede om dets opfyldelse, og tro at Gud har hørt og vil besvare i Hans time.

En gammel kristen fortalte mig engang en historie.

En gammel kristen døde og gik hjem til Gud, og han blev budt velkommen af en engel i himlen, og blev vist hen til hans bolig. Da de kom til døren og ville ind, kunne de ikke få døren op, de undrede sig og prøvede i lang tid, men formåede det ikke.

Så kommer Jesus gående forbi og de spørger ham hvorfor de ikke kan komme ind?

"Jo", sagde Jesus, "huset er fyldt af alle de velsignelser du ikke bad om da du var i live, og vi skulle jo lagre dem et sted"

Dette bare en historie for at illustrere den tanke, at der er bønner der aldrig svares fordi vi ikke kender det vi kan bede om hos Gud.

Bøn om lægedom for sygdomme og meen, problemer i hjemmet eller arbejdspladsen eller andre relationer, hjælp til at få et job eller andet.

Guds veje er mangfoldige, uden tal, så bed og forvent, bed og erkend at Gud allerede har sagt Hans ja hvis du har et løfte fra Ham i bibelen.

Hans løfter er Hans natur, så hvis du kender Gud, og ved at Han er på en bestemt måde, så kan du også regne med Ham.

I Jesu navn

Amen

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus