Andagter

Søndagens tekst

Søndag seksagesima

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: Søndag seksagesima

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Jesus sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde.« Og han sagde: »Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge.« Mark 4,26-32

Der står skrevet:

Jesus sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan.

Man tænker, hvordan kan en æld gammel bog forandre menneskers liv? Det er da vel bare ord.

Men milloner af mennesker har oplevet at bibelen er Guds Ord, og den har magt til at forandre, hjælpe, forvandle, støtte, ja vise os Guds evige tanker for os mennesker, at Han er for os, at Han har skabt os og verdenen, ja universet, alt levende.

Der står i Johannes kapitel 1, at Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, altså Jesus som er det levende Guds Ord, og han åbenbarede sin Faders herlighed og væsen ved det liv han levede.

Han viste os vejen ved selv at leve i Ordet og ved Ordet, for at vi skulle følge hans eksempel og adlyde Gud for det der står skrevet.

Godt nok havde Jesus kun det gamle testamente, men det nye står gemt i det gamle, så derfor er der ikke så meget nyt i det nye testamente, nogle ting ja, men ikke meget.

Men dette Ord har magt til at gøre hvad det nævner, princippet er, den der står, skal høste.

Så Guds Ord, og du skal lære, at læren er af Gud, at Han selv går med og bekræftiger Hans eget Ord.

Så læs i bibelen og lad Gud få råderum i dit hjerte.

I Jesu navn

Amen

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus