Andagter

Søndagens tekst

Sidste søndag efter helligtrekonger

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: Sidste søndag efter helligtrekonger

Der står skrevet:

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold.

Og

Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.«

Man kan spørge, hvorfor kom Jesus til verden for? Og svaret er enkelt, for at dø for syndere, for at sone, altså betale den straf der lå på os alle, og gøre en vej til Gud.

Jesus selv er vejen, døren ind til himmelen, og en vej er en man går på, eller kommer fra et sted til et andet.

Men der er altså kun en vej, ikke mange, og vejen hedder Jesus Kristus. Ingen kommer i himmelen uden ved ham.

Det var derfor han kom, for at vise os vejen til til Gud, som går igennem tro på Jesus og hans død for os på korset, 2000 år siden.

Ja jeg siger for 2000 år siden, for dette er en historisk fakta som er blevet skrevet om af hans samtid.

Men det er også fakta på en anden måde, på erfaringens, for hver den der kommer til ham, skal erfare, om læren er af Gud.

Men derfor kom han, for at give os et liv der beviser Gud, bekræfter at bibelen er Guds Ord, og selv være den vej vi skal følge.

Og så står der, at når han er blevet ophøjet, så skal han drage alle til sig.

Det betyder, at alle får en anledning til at lytte til evangeliet og tage stililing til det.

Tænk sig, Gud giver dig muligheden for selv at vælge om du vil i himmelen eller ikke, der findes ikke noget større, men heller ikke noget mere skræmmende.

Så mange som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, står der i Johannes evangeliet, så mange som TOG IMOD HAM.

Du må altså gøre nogett. Det nytter ikke at sige at du er døbt og komfirmeret hvis du ikke lever dit liv med Gud, så er det intet værd.

Alle der adlyder kaldet og følger Jesus, så mange som de er Guds børn.

Vil du være et Guds barn? Så tag imod Jesus som din frelser i dag.

Bed med dine egne ord, at han må frelse dig, føre dig til en kirke der forkynder evangeliet, læs bibelen hver dag, bed, samtal med Gud.

Du vil lære hans røst at kende når du bruger tid sammen med ham i bibelen og i bøn.

I Jesu navn

Amen

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus