Andagter

Søndagens tekst

Nytårsdag

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: Nytårsdag

Der står skrevet:

Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen

Man kan dele Fadervor op i tre dele, først alt det der angår Gud, så os, så til sidst Gud igen.

Senere i kapitlet står der, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift.

Søg før Guds rige, det er altså det det hele skal drejer sig om, vort liv.

Vi er skabte til at høre Gud til, gøre Guds navn kendt ved et liv der er ham værdig, ikke at vi kan gøre det af os selv, men ved det liv vi får når vi kommer til ham og giver ham vort liv, får vi del i et helt nyt liv, et liv der ønsker at virke for Gud på jord.

Der står i Johannes at det er dem der gør Guds vilje der kommer i himmelen, altså må vor liv også dreje sig om alt det Gud har planlagt i vort liv, ikke hvad vi ønsker os eller planlægger.

Den der mister sit liv for min skyld, skal finde det, og den der finder det skal miste det siger Jesus. Vi må lægge vor liv ned for Jesu fødder og lade hans veje og vilje råde i vore hjerter, ellers får vi ikke adgang til himmelen den dag vi dør.

Så skal alt andet gives jer i tilgift når vi lever dette liv.

Der står at en tjener er sin løn værd, ja Gud belønner den der vil tjene ham. Fred, en god samvittighed, hjælp til at leve et liv der har hans velbehag, og dagligt brød.

Til sidst tilkendegiver bønnen at Gud har al magt og ære i evighed, ja, Jesus er begynder og fuldender af vor tro, ikke kun at vi kommer til tro, men også alt imellem det og vor død.

I Jesu navn

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus