Andagter

Søndagens tekst

Julesøndag

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: Julesøndag

Der står skrevet:

Salmisten skriver:
Herren er mit lys og min frelse,
hvem skal jeg da frygte?
Herren er værn for mit liv,
hvem skal jeg da være bange for?
Når de onde nærmer sig
for at fortære mig,
de, som er mine fjender og modstandere,
skal de snuble og falde.
Selv om en hær belejrer mig,
er mit hjerte uden frygt;
selv om der føres krig imod mig,
er jeg dog tryg.

Dette sagt om David, men selv Jesus stod de efter livet, først efter hans fødsel, dernæst da han trådte frem for Israel som 30 årig i tjeneste for Gud, og viste mennesker Guds herlighed.

Men også os som er Jesu disciple vil de efterstræbe efter livet, forfølge, lyve alt ondt på, bagtale og finde på historier, men Jesus siger det rent ud i mattæus 10:24-25:

En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre.* 25 Det må være nok for en discipel, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere da ikke hans husfolk!*

Men Jesus fortsætter i hans tale med at sige, frygt ikke for dem, for som Paulus siger det, den der sår fordærvelse skal høste fordærvelse, hver person som de sår skal høste enten dom eller evigt liv af deres gerninger.

Men til sidst endte Jesu liv jo med at de slog ham ihjel, "lad hans blod komme over os og vor børn", ja, de endte som historien fortæller med at betale en høj pris for deres gerninger, men så vil også dem der øver ondt opleve, hvis de ikke omvender sig til Gud og beder om tilgivelse.

I Jesu navn

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus