Andagter

Søndagens tekst

Juledag

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: Juledag

Der står skrevet:

Vi skal alle stedes for Gud,
Og se ham som sendte bud
Se de naglemærker på ham
Mærkerne efter vor skam
Betaling forevermore


Der står skrevet:

I ham var liv, og livet var menneskers lys

Se det Guds Lam, som bærer verdens synd, så og sagde Johannes Døberen, han så et lys skinne i Jesus, som verdens frelser og forsoner, Guds sonofferlam, betaling for vore synder, hvortil han kom for at leve, pege hen på Gud Fader, på, at han var Guds billede, et billede vi kunne se på og forstå, at han var kommen fra Gud.

I ham var liv, og livet var menneskers lys, og folk som så og erkendte dette lys som kommen fra Gud, kom til Jesus, for at få del i dette liv, del i det budskab som han prædikede, del i, at nu var svaret på alt det der stod i gammel testamente og som alle de gamle tiders troende ventede på, og som profeter havde ønsket at se, men ikke formået mere end at forudsige Guds svar engang i fremtiden, som, jeg ser, men dog ikke nu.

Alle greb de ud efter det evige liv, de gjorde noget, de længtes efter noget, noget de ikke havde, det evige liv og samfund med Gud.

Men også vi kan lade os forme og danne i lighed med dette.

Bønnen: Gud lad mit lys så skinne for mennesker at de ser dig, og ikke mig, er en bøn Gud altid vil høre og svare på. Også vi er kaldede til at være lys i verden, og pege hen på Jesus, som er det sande lys, hvorfra vi får lyset og livet.

Være vidner om Guds vej til himmelen som Jesus var og er det, at mennesker må tro, at mennesker må blive forligte med Gud.

Så kom til Jesus
Kom som du er
Her er han som hele verden bær
Kom til det syndofferlam
Som bar al din synd og skam
Som betaling, Guds åbne dør

I Jesu navn

Amen

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus