Andagter

Søndagens tekst

4 Søndag i advent

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: 4 Søndag i advent

Der står skrevet:

Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sanddru; for han, som Gud har udsendt, taler Guds ord; Gud giver jo ikke Ånden efter mål. Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.

Den der har taget imod evangeliet, har bekræftiget at Gud er sanddru, at han er til, at Gud sendte Jesus til verden for at frelse og dø for syndere.

Det er også årsagen til at der er så meget forfølgelse af kristne i verden, at folk bevidner at Gud er til, at vi en dag skal stilles for Guds åsyn som vor dommer, enten til frelse eller til evig fortabelse.

Himmel eller helvede.

Valget er dit; om du tager en passiv indstiliing og tager ikke stilling, så er det det samme som et nej.

Men alle som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn.

Ikke så mange som blev døbte og konfirmerede, men så mange som tog imod ham og levede deres liv med Jesus. Så mange som de der lader Gud råde i deres hjerter, er Guds børn.

Nogle mener at vi alle er børn af Gud, men for at være barn af vore forældre, må der en fødsel til først, før vi er barn af vor forældre, det samme med Gud, men her er der tale om den nye fødsel, hvor Guds liv fødes ind i os ved Helligånden.

Så mange der drives af Guds Ånd er Guds børn, altså ikke alle dem der lader sig døbe og konfirmere, det er i sig selv gode nok ting, men uden et liv med Gud nytter det intet.

Den, der tror på Sønnen (Jesus), har evigt liv; den, der er ulydig imod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.

Valget er dit.

Himmel eller helvede.

For din evige sjæls skyld, vælg livet, vælg Jesus, at du må leve og ikke dø i fortabelse i al evighed.

I Jesu navn

Amen

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus