Andagter

Søndagens tekst

1 Søndag i advent

Anden tekstrække

Lyt til hele andagten her med alle bibelteksterne: 1 Søndag i advent

Herrens ånd er over mig,
fordi han har salvet mig.
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger
og syn til blinde,
for at sætte undertrykte i frihed,
for at udråbe et nådeår fra Herren.

Du undrer dig sikkert over at der er så mange kristne verden over, hvis du tænker det kun er en teori, men jeg siger dig, det er et virkeligt håb vi tror på, en virkelighed at Gud er til, og at Gud har i Kristus åbenbaret sig for verden, ved at lade ham føde ind i denne verden, leve et liv der åbenbarede Guds Faderhjerte, og siden dø på et kors for vore synders skyld, som betaling, som sonemiddel for at vi kan få adgang til Gud i himmelen ved tro på Jesus.

Han kom til de fattige; Paulus siger i brevene i bibelen at det var ikke mange vise, mægtige der lod sig frelse, men folk med stor nød i hjertet, som lod sig drage til Jesus, der står et andet sted, at Gud frelser dem der i verden ikke er noget at se til, dem verden ikke regnede for noget, hvis det er sådan du føler det, så ræk ud efter Jesus; der står i det nye testamente at enhver som kommer til ham, vil han ingenlunde kaste bort.

Jesus selv siger i Johannes evangeliet 3:16, at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Dette er altså formålet med at han kom til jorden, døde og opstod igen til himmelen, for at drage alle til sig, så mange som Gud har udvalgt; der står også, mange er kaldede, men få er udvalgte, altså, alle får et kald fra Gud om at omvende sig og komme til tro, men kun få lader sig frelse.

Hvis du ønsker at være en af dem, så bed Jesus om at føde dig på ny, hvad der er født af Ånd er Ånd, og hvad der er født af kød, er kød, dvs du må få Guds Ånd ind i dit liv, og lade ham vise dig Jesus, have fællesskab med Gud, leve med ham i din hverdag, det er at være født på ny, født til et helt nyt liv.

Bed gerne med dine egne ord, at Jesus må komme ind i dit liv, at han må hjælpe dig til at tro, leve for Gud, og så at Gud må lede dig til en kirke hvor evangeliet forkyndes; læs i bibelen (evangelierne er et godt sted at starte), bed for dig selv og din familie hver dag, kom i kirken for at få åndelig føde til din sjæl.

Update af websites

Alpha og Omega Ministries - Danmark

Auning for Jesus.dk - evangelisk

Biblos.dk - Nye Andagter for 2018

Danmark for Jesus.dk - andagt
En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Arbejder på nye andagtsbøger 2018

De gamle stier.dk - andagter
Lov og nåde af John Bunyan

Det nye testamente.dk - bibel nt
Retter på NT1819

Djursland for Jesus

Et kald til bøn

Gud elsker dig.dk - evangelisk
Nyt design

Gaa udenfor lejren.dk - Følg Jesus, uanset prisen

Israelnu.dk - Forsvar Israel nu

Lindberg bibelen.dk - bibel
1 krønikebog

Skabelse.dk - artikler
Skabelsen ifølge David 1

The sound of revival.dk

Vidnesbyrd om Gud - kom med jeres vidnesbyrd om Jesus